บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนและขนม พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ. อ่างทอง

November 2008

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนและขนม พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ. อ่างทอง