บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนและขนมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี

November 2004

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนและขนมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี