วันที่ 16 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ให้แก่บ้านราชาวดีหญิง (สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในจังหวัดนนทบุรี)

January 2020

วันที่ 16 มกราคม 2563

ประธานบริษัท โตโยต้า คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟิค
คุณ โคอิชิ ซาวามูระ พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ และอาหารกลางวันให้กับเด็กจำนวนมากกว่า 400 คน ณ บ้านราชาวดีหญิง (สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในจังหวัดนนทบุรี)

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนสังคม