วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและสิ่งของ มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้กับ 3 สถานที ในจังหวัดกาญจนบุรี

November 2020

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ประธานบริษัท โตโยต้า คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟิค

คุณ โคอิชิ ซาวามูระ พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้กับ 3 สถานที ในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

  1. มูลนิธิธรรมานุรักษ์ (100,000 บาท)
  2. มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (150,000 บาท)
  3. มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ กาญจนบุรี (50,000 บาท)