บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ. กาญจนบุรี

October 2016

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559