วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและสิ่งของ มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19

February 2022

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานบริษัท โตโยต้า คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟิค

คุณ โคอิชิ ซาวามูระ พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้กับ 2 สถานที่ ในจังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดหญิง  (บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท)
2. เกาะสุนัข (บริจาคข้าว และอาหารสุนัข มูลค่ารวม 50,000 บาท)