บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ณ บ้านประจวบโชค จ. ประจวบคีรีขันธ์

November 2015

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ณ บ้านประจวบโชค จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558