เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Digital Media Asia Pacific Ltd.(DMAP)  เป็น "TOYOTA Connected Asia Pacific Ltd. (TCAP)"

November 2018

เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Digital Media Asia Pacific Ltd.(DMAP)  เป็น "TOYOTA Connected Asia Pacific Ltd. (TCAP)"